Στο πλαίσιο του έργου REVERT ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 5 συναντήσεις ανατροφοδότησης τους τελευταίους δύο μήνες. Στόχος των συναντήσεων ήταν η προληπτική υποστήριξη των εκπαιδευμένων «Φορέων Αλλαγής» και των οδηγών στην εφαρμογή πρακτικών, τεχνικών και δεξιοτήτων που ανέπτυξαν μέσα από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων του Έργου.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2020 πραγματοποιήθηκαν 5 συναντήσεις ανατροφοδότησης, οι οποίες έλαβαν τόπο, στα Εκπαιδευτικά Κέντρα της ΟΣΥ στα αμαξοστάσια του Αγ. Ι. Ρέντη, της Πλατεία Αττικής, στον τερματικό σταθμό λεωφορείων Άνω Λιόσια και Πέτρου Ράλλη. Οι δύο πρώτες πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν στις 21, 22 και 29 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 28 οδηγών λεωφορείων και τρόλεϊ συνολικά.

Τον συντονισμό και την οργάνωση των συναντήσεων ανατροφοδότησης είχε ο κ. Νίκος Γκιωνάκης, Ψυχολόγος και Επιστημονικά υπεύθυνος της οργάνωσης Συν-Ειρμός-Βαβέλ, ο κ. Γιώργος Σταμούλος, Προϊστάμενος του τμήματος Εμπορικής Εκμετάλλευσης στο ΟΣΥ (ΟΑΣΑ) και η κα Λίλα Μαστόρα, Ερευνήτρια, Ε.Κ.Π.Α.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες που οφείλονται στον COVID-19, το πρώτο μέρος των συναντήσεων ανατροφοδότησης αφιερώθηκε στην ανταλλαγή εμπειριών των οδηγών και των εποπτών κατά την πανδημία καθώς και στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενοι πρώτης γραμμής.

Αφού εξέτασαν τον αντίκτυπο του COVID-19, οι συμμετέχοντες συζήτησαν με τους εκπροσώπους του έργου θέματα σχετικά με τις στρατηγικές, τις τεχνικές και τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνία με τους επιβάτες και στην ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων.

Επιπλέον, επανεξετάστηκε η φόρμα αναφοράς και καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών, η οποία αποτελεί μέρος του έργου REVERT, με σκοπό να τονιστεί η σημασία της στη χαρτογράφηση και την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Οι συναντήσεις ανατροφοδότησης θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου για την υποστήριξη οδηγών και εποπτών στην προσπάθειά τους να καλλιεργήσουν ένα φιλόξενο περιβάλλον στις δημόσιες συγκοινωνίες και να δημιουργήσουν ένα αίσθημα ασφάλειας για όλους τους επιβάτες.