Δελτίο Τύπου 3-Δραστηριότητες Ευαισθητοποίησης του Έργου REVERT

Δελτίο Τύπου 3-Δραστηριότητες Ευαισθητοποίησης του Έργου REVERT

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ REVERT Στο πλαίσιο του έργου “REVERT: Resilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public Transport”, πραγματοποιείται από το Νοέμβριο του 2019 μια σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης...