Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις των οδηγών και στελεχών του ΟΑΣΑ που θα αποτελέσουν τους «Φορείς Αλλαγής» εντός του Οργανισμού στη διαχείριση ξενοφοβικών και ρατσιστικών περιστατικών.

Από τις 16 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τρία διήμερα σεμινάρια με τη συμμετοχή 44 ατόμων, εκ των οποίων 28 ήταν οδηγοί, 8 σταθμάρχες και 8 επόπτες στις εγκαταστάσεις της Ο.Σ.Υ. στον Άγιο Ιωάννη, Ρέντη.

Αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που καλούνται οι οδηγοί να διεκπεραιώσουν καθημερινά υπό το βάρος των συνεχών εντάσεων και συγκρούσεων που εκδηλώνονται ανάμεσα στους επιβάτες των λεωφορείων και τρόλεϊ, οι εκπαιδεύσεις στόχευσαν στην ενδυνάμωση και την αύξηση της ανθεκτικότητας των οδηγών και των στελεχών του ΟΑΣΑ για την καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση των ξενοφοβικών και ρατσιστικών περιστατικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικές που καλύφθηκαν ήταν:

  • Ανθρώπινα δικαιώματα, ξενοφοβία και ρατσισμός
  • Η ψυχοκοινωνική κατάσταση του πρόσφυγα
  • Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις ως πηγή συγκρούσεων
  • Μορφές σύγκρουσης: ενδοπροσωπική, ενδοομαδική και διομαδική
  • Μη βίαιη διαχείριση συγκρούσεων
  • και καταγραφή ξενοφοβικών και ρατσιστικών περιστατικών εντός των δημόσιων μεταφορών.

Η συμμετοχή των οδηγών και των στελεχών του ΟΑΣΑ ήταν καθοριστική για το ίδιο το πρόγραμμα REVERT, καθώς τα σχόλια και οι ιδέες τους αποτέλεσαν τη βάση για την οργάνωση των επόμενων δράσεων του Έργου.

Τις εκπαιδεύσεις πραγματοποίησαν εμπειρογνώμονες στους τομείς τους, και πιο συγκεκριμένα, η κ. Σταματία Γρατσάνη, Ψυχολόγος και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, που είχε τη συνολική επίβλεψη των εκπαιδεύσεων, ο κ. Νίκος Γκιωνάκης, Ψυχολόγος και Επιστημονικά Υπεύθυνος της οργάνωσης Συν-Ειρμός, που διενήργησε την εκπαίδευση πάνω στην ψυχοκοινωνική κατάσταση του πρόσφυγα. Ο κ. Θεόδωρος Ζέης, δικηγόρος της οργάνωσης Solidarity Now, όπως επίσης και ο Σπύρος Κουλοχέρης, δικηγόρος, Επιστημονικά Υπεύθυνος της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου Προσφύγων, εκπαίδευσαν τους οδηγούς και τα στελέχη του ΟΑΣΑ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. H κ. Ελένη Τάκου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Υπεύθυνη Συνηγορίας της οργάνωσης HumanRights360, πραγματοποίησε τη θεματική ενότητα καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας. Στις εκπαιδεύσεις συνέβαλλε σημαντικά και ο κ. Γιώργος Σταμούλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορικής Εκμετάλλευσης της Ο.Σ.Υ.