Ξενοφοβικά και ρατσιστικά περιστατικά στα Μ.Μ.Μ.: Αποτελέσματα της έρευνας του έργου REVERT

Ξενοφοβικά και ρατσιστικά περιστατικά στα Μ.Μ.Μ.: Αποτελέσματα της έρευνας του έργου REVERT

Με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση του φαινομένου της ξενοφοβίας και του ρατσισμού εντός των δημόσιων μεταφορών, τον εντοπισμό των συνθηκών και παραγόντων που καλλιεργούν ή ενισχύουν ξενοφοβικά και ρατσιστικά αισθήματα και συμπεριφορές και το σχεδιασμό δράσεων για την...